Celým jménem Patricia Bereniké Staňková, rozená Sýkorová. Narodila se 13.1.1974 v Praze. Externě studovala kresbu u Prof.akad. malíře Borise Jirků na Vysoké Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Na VŠUP si rovněž vyzkoušela litografii pod vedením MgA.Vladimíry Šturmové. Následné humanitní magisterské studium religionistiky a filosofie na HTF UK a dějin na PedFa UK pro ni bylo obrovským zdrojem inspirace, která trvá dodnes a zrcadlí se jak v jejím myšlení a hodnotách, tak i v její práci.

 Z profesorů ji nejvíce ovlivnili religionista Prof.PhDr. Blahoslav Hruška, DrSc., jemuž vzdala hold cyklem kreseb Hieros gamos, a filosofka Prof.PhDr. Anna Hogenová, svým přístupem, znalostmi a strhujícím vyprávěním. Její mystické kresby vycházejí právě z těchto přednášek a z literatury k nim doporučené, zvláště však z Eliadeho knihy „Dějiny náboženského myšlení“, ale i z Bible nebo z teorií  kvantové fyziky.  Její tvorba je na hranici realismu a mystiky, její vášeň pro detail upozorňuje na věci často opomíjené a nepovšimnuté .

Své představy je schopná přenést i na zdi pokojů nebo domů, na nichž pak vznikne originální malba.  Její práce se však neomezuje jen na kresbu a malbu. Rovněž se věnuje i  plastikám a jejich odlévání do různých materiálů. V této oblasti ji velmi pomáhá zkušený sochař a restaurátor Albert Králíček, který je v této profesi skutečným odborníkem.

Pro nakladatelství  Accent ilustrovala knihy: „Král lesa“, „33 nejkrásnějších zřícenin Čech, Moravy a Slezska“ a obálku k detektivce „Smrt chrámových tanečnic“.

Každoročně se účastní Zlínského filmového festivalu pro děti v projektu „Minisalon Filmové klapky“. Vyrobené klapky, které malíři pomalují, se v rámci každého ZFF draží a výtěžek putuje na konto mladých začínajících filmových tvůrců. 

V současné době se věnuje hlavně volné tvorbě a výrobou tzv. 3D dortů, které sama považuje za jakýsi „sochařský trénink“. 

Veškerá umělecká činnost i přes svou rozsáhlost zůstává jejím koníčkem. Se svým manželem a dvěma malými dětmi vede hotel v Bavorském lese v malebné vesničce Habischried, kde vede i výtvarné dílny pro děti a dospělé.