Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Patricia Bereni - Passion for Creating, se sídlem Ortstraße 1-2, IČ: 170/276/50864 DIČ: DE285628050 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

 • příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
 • příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti a
 • jiných dotazů návštěvníků webových stránek patriciabereni.com,
 • evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance).

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Patricia Bereni - Passion for Creation.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu (např. dopravci je třeba poskytnout jméno, adresu a telefon za účelem doručení objednávky z eshopu).

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobné vysvětlení pojmu "ochrana osobních údajů"
1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby
1.1 Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme za váš zájem. Níže vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.

1.2 Osoba odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je Patricia Bereniké Stankova, PatriciaBereni.com, Ortstr. 1-4, 94253 Habischried, Německo, Tel .: +49 (0) 9920/1375, E -Mail: . Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. Objednávek nebo dotazů odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo. šifrování TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat řetězcem „https: //“ a symbolem zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našich webových stránek
Používáme-li náš web pouze pro informační účely, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete nám informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. „Soubory protokolu serveru“). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli web zobrazit:

Náš navštívený web
Datum a čas v době přístupu
Množství dat odeslaných v bajtech
Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
Prohlížeč použitý
Použitý operační systém
Použitá adresa IP (v případě potřeby: v anonymní podobě)
Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Data nebudou předávána ani použita jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo zkontrolovat soubory protokolu serveru zpětně, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Cookies
Abychom zpříjemnili návštěvu našeho webu a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po skončení relace prohlížeče, tj. Po zavření prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstanou na vašem zařízení a umožní vám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. Trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění, jakož i hodnoty IP adresy v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Trvání příslušného úložiště cookie najdete v přehledu nastavení cookies ve webovém prohlížeči.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. Zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými cookies, které používáme, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR buď k provedení smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR v případě uděleného souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů v co nejlepší funkčnosti webu a zákaznicky vstřícnému a efektivnímu designu návštěvy stránky.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a rozhodnout se jednotlivě, zda je přijmout nebo vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Najdete je pro příslušný prohlížeč pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že funkčnost našich webových stránek může být omezena, pokud nebudou soubory cookie přijímány.

4) Kontaktujte nás
Při kontaktu s námi (např. Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) se shromažďují osobní údaje. Která data se shromažďují v případě kontaktního formuláře, lze vidět z příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou uložena a použita výhradně za účelem zodpovězení vašeho požadavku nebo pro kontaktování vás a související technické správy. Právní základ pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po zpracování vaší žádosti budou vaše data odstraněna. Je tomu tak, pokud lze z okolností vyvodit, že dotyčná záležitost byla konečně vyjasněna a pokud neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a ke zpracování smlouvy
Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, osobní údaje budou i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete při plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Zákaznický účet je možné kdykoli smazat a výše uvedenému můžete odeslat zprávu. Adresa odpovědné osoby. Údaje, které poskytnete, ukládáme a používáme pro zpracování smlouvy. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data zablokována s ohledem na dobu uchovávání daňových a obchodních zákonů a po uplynutí těchto lhůt budou smazána, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich údajů nebo si nevyžádáte legálně povolené další použití dat z naší strany byl.

6) Funkce komentářů
V rámci funkce komentářů na tomto webu se kromě vašeho komentáře uloží a zveřejní na tomto webu informace o době vytvoření komentáře a zvoleném komentátoru. Vaše IP adresa je také zaznamenána a uložena. Tato IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran zveřejněním komentáře nebo zveřejněním nezákonného obsahu. Potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud třetí strana vznáší námitky proti zveřejněnému obsahu jako nezákonné. Právní základ pro ukládání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b a f GDPR. Vyhrazujeme si právo smazat komentáře, pokud jsou kritizovány jako nezákonné třetími stranami.

7) Využití vašich údajů pro přímou reklamu
7.1 Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se zaregistrujete do našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jedinou povinnou informací pro zasílání novinek je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a slouží k osobnímu oslovení. K zasílání newsletteru používáme tzv. Postup dvojitého přihlášení. To znamená, že vám zašleme e-mailový zpravodaj, pouze pokud jste nám výslovně potvrdili, že souhlasíte s jeho přijímáním. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o kliknutí na odpovídající odkaz a potvrzení, že si přejete dostávat noviny v budoucnu.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Při registraci k odběru novinek ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli sledovat možné zneužití vaší e-mailové adresy k pozdějšímu datu. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru zpravodaje, budou použity pouze pro reklamní účely ve formě zpravodaje. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit pomocí odkazu uvedeného v bulletinu nebo zasláním zprávy výše uvedené osobě. Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě odstraněna z našeho informačního zpravodaje, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo použít údaje nad tímto, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás v tomto prohlášení informujeme.

7.2 Zasílání e-mailového zpravodaje stávajícím zákazníkům

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám zasílat nabídky z naší nabídky zboží nebo služeb podobné těm, které již byly zakoupeny z naší nabídky. V souladu s § 7 odst. 3 UWG k tomu nemusíme od vás získat žádný zvláštní souhlas. V tomto ohledu se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu o osobní přímou reklamu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste zpočátku protestovali proti použití vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám zasílat e-maily. Máte právo vznést námitky proti použití vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel s budoucím účinkem oznámením odpovědné osobě na začátku. Za to vám vzniknou pouze náklady na přenos podle základních tarifů. Po přijetí vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě zastaveno.

7.3 Posílání zpravodajů prostřednictvím CleverReach

Náš e-mailový zpravodaj zasíláme prostřednictvím poskytovatele technických služeb CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach“), kterému předáváme údaje, které jste poskytli při přihlášení k odběru novinek. Tento převod se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu legitimnímu zájmu o použití informačního, účinného, ​​bezpečného a uživatelsky přívětivého informačního systému. Data, která zadáte k odběru novinek (např. E-mailová adresa), jsou uložena na serverech CleverReach v Německu a Irsku.

CleverReach používá tyto informace k zasílání a statistickému vyhodnocování zpravodaje v našem zastoupení. Pro vyhodnocení obsahují informační bulletiny zaslané e-mailem tzv. Webové majáky nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory s jedním pixelem uložené na našem webu. Tímto způsobem lze zjistit, zda byla otevřena informační zpráva a na které odkazy bylo kliknuto. Pomocí takzvaného sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na tyto odkazy došlo k předdefinované akci (např. Nákupu produktu na našem webu). Kromě toho se zaznamenávají technické informace (např. Čas přístupu, adresa IP, typ prohlížeče a operační systém). Údaje jsou shromažďovány pouze v pseudonymizované podobě a nebudou propojeny s vašimi dalšími osobními údaji, přímý osobní odkaz je vyloučen. Tato data se používají pouze pro statistickou analýzu kampaní zpravodaje. Výsledky těchto analýz lze použít k lepšímu přizpůsobení budoucích zpravodajů zájmům příjemců.

Pokud chcete namítat analýzu dat pro účely statistického vyhodnocení, musíte se odhlásit z odběru novinek.

Se společností CleverReach jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, se kterou jsme povinni CleverReach chránit data našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.

Více o analýze dat CleverReach si můžete přečíst zde:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
Zásady ochrany osobních údajů CleverReach si můžete prohlédnout zde:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7.4 Oznámení o dostupnosti zboží e-mailem

Pokud v našem internetovém obchodě nabízíme možnost pro vybrané, dočasně nedostupné položky, abychom vás informovali e-mailem o době dostupnosti, můžete se zaregistrovat do naší e-mailové oznamovací služby o dostupnosti zboží. Pokud se zaregistrujete pro naši e-mailovou notifikační službu ohledně dostupnosti zboží, zašleme vám jednorázovou e-mailovou zprávu o dostupnosti vybrané položky. K odeslání tohoto oznámení je nutná pouze vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a lze je použít k osobnímu oslovení. K zasílání tohoto oznámení používáme tzv. Postup dvojitého přihlášení. To znamená, že odpovídající oznámení vám zašleme pouze tehdy, pokud jste nám výslovně potvrdili, že souhlasíte s přijetím takové zprávy. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o kliknutí na příslušný odkaz, který potvrdí, že chcete takové oznámení obdržet.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Při registraci do naší e-mailové oznamovací služby o dostupnosti zboží uložíme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom zabránili případnému zneužití vaší e-mailové adresy k pozdějšímu datu být schopen porozumět. Data, která shromažďujeme při registraci do naší e-mailové oznamovací služby týkající se dostupnosti zboží, budou použita pouze za účelem informování o dostupnosti konkrétní položky v našem online obchodě. Odběr e-mailových oznámení o dostupnosti zboží můžete kdykoli zrušit zasláním zprávy výše uvedené osobě. Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa odstraněna z našeho seznamu adresátů, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, nebo si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec těch, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás v tomto prohlášení informujeme.

8) Zpracování dat pro zpracování objednávek
8.1 Abychom mohli vaši objednávku zpracovat, spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás při provádění smluv zcela nebo částečně podporují. Určité osobní údaje jsou předávány těmto poskytovatelům služeb v souladu s následujícími informacemi.

Osobní údaje, které shromáždíme, budou předány přepravní společnosti pověřené dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Pokud je to nezbytné pro zpracování platby, předáváme vaše platební údaje pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb. Pokud se používají poskytovatelé platebních služeb, budeme vás výslovně informovat níže. Právní základ pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

8.2 Využití poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

- Heidelpay
Při platbě kreditní kartou přes Heidelpay! Platbu zpracovává poskytovatel platebních služeb Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg (dále jen „Heidelpay“), kterému poskytujeme údaje, které jste poskytli během procesu objednávání, výhradně za účelem zpracování plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b Předejte GDPR. Údaje budou předávány pouze do té míry, do jaké jsou skutečně potřebné pro zpracování plateb. Společnost Heidelpay předá vaše údaje pro provedení platby - v případě potřeby - v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR zase na HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Lucembursko.
Pokud zvolíte způsob platby „nákup na účet prostřednictvím Heidelpay“ nebo „inkaso prostřednictvím Heidelplay“, budete v procesu objednávky požádáni o zadání svých osobních údajů (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo). Abychom chránili náš oprávněný zájem na stanovení solventnosti našich zákazníků, shromažďujeme tato data v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem kontroly kreditu společnosti Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (dále jen „Heidelpay“). Na základě vámi poskytnutých osobních údajů a dalších údajů (jako je nákupní košík, částka faktury, historie objednávek, historie plateb) společnost Heidelpay zkontroluje, zda lze vybranou platební možnost poskytnout s ohledem na riziko platby nebo špatného dluhu. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, identity nebo informace o úvěru od následujících úvěrových agentur:

 - SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
- CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, Haus 12, 22763 Hamburg
- Arvato Infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
- Deltavista GmbH, Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe
- UNIVERSUM Business GmbH, Hugo-Junkers-Straße 3, 60386 Frankfurt am Main
- Bisnode International Group, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt
- Regis24 GmbH, Wallstraße 58, 10179 Berlin
- Creditreform AG, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss

Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Údaje o adrese se používají mimo jiné k výpočtu hodnot skóre.
Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli protestovat odesláním zprávy osobě odpovědné za zpracování dat nebo společnosti Heidelpay. Společnost Heidelpay však může mít stále právo zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- Platit přímo
Pokud zvolíte způsob platby paydirekt, bude platba provedena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Vaše platební údaje (např. Částka platby, údaje o příjemci platby) a vaše potvrzení správnosti platebních údajů jsou zpracovány společností paydirekt GmbH za účelem provedení platby paydirekt v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR shromažďuje, zpracovává a předává do vaší banky. K tomuto zpracování dochází, pouze pokud je to skutečně nezbytné pro provedení platby. Paydirekt GmbH poté autentizuje platbu pomocí autentizačního postupu uloženého pro vaši banku. Další informace o přenosu a zpracování vašich údajů naleznete v prohlášení o ochraně dat paydirekt, které naleznete na následujícím odkazu: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

- Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartě přes PayPal, inkasa přes PayPal nebo - pokud je nabízen - „nákup na účet“ nebo „splátka“ přes PayPal, předáme vaše platební údaje na PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Převod se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v míře nezbytné pro zpracování plateb.
PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu pro platební metody kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - pokud je nabízeno - „nákup na účet“ nebo „splátka“ přes PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR předal úvěrovým agenturám na základě oprávněného zájmu PayPal při určování vaší solventnosti. PayPal používá výsledek kontroly kreditu s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodnutí o poskytnutí příslušné platební metody. Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Údaje o adrese se používají mimo jiné k výpočtu hodnot skóre. Další informace o zákonech na ochranu údajů, včetně informací o použitých úvěrových agenturách, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli protestovat odesláním zprávy na PayPal. PayPal však může mít stále právo zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb. 

8.3 Provádění kreditních kontrol

- Tesch mediafinanz GmbH
Pokud provádíme zálohové platby (např. Dodání na účet), vyhrazujeme si právo provést kontrolu kreditu na základě matematicko-statistických postupů, abychom zajistili náš oprávněný zájem na stanovení solventnosti našich zákazníků. Osobní údaje potřebné pro kontrolu kreditu přenášíme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR následujícím poskytovatelům služeb:
Tesch mediafinanz GmbH
Šířka bílé 5
49084 Osnabruck
Úvěrová zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty do výsledku úvěrové zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Údaje o adrese se používají mimo jiné k výpočtu hodnot skóre. Výsledek kontroly úvěru používáme s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodnutí o založení, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.
Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli protestovat odesláním zprávy osobě odpovědné za zpracování dat nebo výše uvedené úvěrové agentuře. Můžeme však být oprávněni zpracovat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.

9) Použití sociálních médií: sociální pluginy
AddThis pluginy s záložkami s řešením Shariff

Naše webové stránky používají tzv. Sociální pluginy („pluginy“) ze služby záložek AddThis, která je součástí Oracle Corporation společnosti AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“) je provozován.

Abychom zvýšili ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, nejsou tato tlačítka plně integrována jako pluginy, ale jsou do stránky integrována pouze pomocí odkazu HTML. Tento typ integrace zajišťuje, že při návštěvě stránky na našem webu, která obsahuje taková tlačítka, není dosud navázáno žádné připojení k serverům AddThis. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno prohlížeče a otevře se stránka AddThis, kde můžete s pluginy pracovat (v případě potřeby po zadání přihlašovacích údajů).
Oracle Corporation jako zastřešující organizace AddThis se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivací aktivovaného pluginu dalším kliknutím. Zrušení však nemá vliv na data, která již byla přenesena do AddThis.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití dat společností AddThis, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích AddThis o ochraně dat: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

10) Použití sociálních médií: videa
Použití videí YouTube

Tento web používá funkci vkládání YouTube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele „Youtube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Používá se zde rozšířený režim ochrany dat, který podle poskytovatele začne ukládat informace o uživateli až při přehrávání videa. Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel „Youtube“ používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Podle „YouTube“ se používají, mimo jiné, k zaznamenávání video statistik, zlepšení uživatelsky přívětivosti a předcházení zneužívajícím praktikám. Pokud jste přihlášeni do Googlu, budou vaše údaje při kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byl váš profil YouTube přiřazen, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily využití a vyhodnocuje je. Takové hodnocení se provádí zejména v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR založené na oprávněných zájmech společnosti Google při zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu nebo navrhování její webové stránky v souladu s požadavky. Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky a pro jejich uplatnění musíte kontaktovat YouTube. Při používání YouTube mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijďte do USA.
Bez ohledu na to, zda jsou vložená videa přehrávána, se při každém přístupu na tento web naváže připojení k síti Google, což může bez našeho vlivu vyvolat další operace zpracování dat.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, Google LLC. certifikován pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získal GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li odvolat, použijte prosím výše uvedenou možnost, abyste vznesli námitky.

11) Online marketing
11.1 Použití sledování konverzí reklam Google

Tento web používá online reklamní program „Reklamy Google“ a v rámci reklam Google také sledování konverzí z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Pomocí nabídky reklam Google upozorňujeme na atraktivní nabídky na externích webových stránkách pomocí reklamních materiálů (tzv. Google Adwords). Data z reklamních kampaní můžeme použít k určení úspěšnosti jednotlivých reklamních opatření. Usilujeme o to, abychom vám ukázali reklamu, která vás zajímá, aby naše webové stránky byly pro vás zajímavější a dosáhly spravedlivého výpočtu vzniklých reklamních nákladů.

 Soubor cookie pro sledování konverzí je nastaven, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Tyto cookies obvykle ztratí platnost po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, Google a můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník reklam Google dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků reklam Google. Informace získané pomocí převáděcího souboru cookie se používají k vytváření statistik převodu pro zákazníky reklam Google, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nebudete však dostávat žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete toto použití zablokovat deaktivací souboru cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče pod klíčovým slovem „uživatelské nastavení“. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Reklamy Google používáme na základě našeho oprávněného zájmu o cílenou reklamu v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V rámci používání reklam Google mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijde do USA.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, Google LLC. certifikován pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o předpisech společnosti Google o ochraně údajů naleznete na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Upozorňujeme, že některé funkce této webové stránky nemohou být použity nebo mohou být použity pouze v omezené míře, pokud jste deaktivovali používání cookies.

Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získal GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li se odvolat, použijte prosím výše uvedenou možnost, abyste vznesli námitky.

Můžete trvale deaktivovat cookies pro reklamní specifikace tím, že jim zabráníte odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče nebo stažením a instalací plug-inu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

11.2 Použití přidružených programů

- AWIN Performance Advertising Network
Účastníme se sítě Performance Advertising Network společnosti AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlín (dále jen „AWIN“). V rámci svých sledovacích služeb AWIN ukládá soubory cookie pro dokumentování transakcí (např. „Prodejních potenciálů“) na koncových zařízeních uživatelů, kteří navštěvují nebo používají webové stránky nebo jiné online nabídky svých zákazníků (např. Zaregistrovat se k odběru novinek nebo zadat online objednávku). Tyto cookies slouží pouze k účelu správného přiřazení úspěchu reklamního média a vyúčtování v jeho síti.
Soubor cookie jednoduše umístí informace o tom, kdy zařízení kliklo na konkrétní zařízení. V sledovacích cookies AWIN je uložen jednotlivec, ale nelze jej přiřadit jednotlivému uživatelskému řetězci čísel, pomocí kterého je dokumentován partnerský program inzerenta, vydavatele, čas akce uživatele (kliknutí nebo zobrazení). Zde AWIN také shromažďuje informace o koncovém zařízení, ze kterého je transakce prováděna, např. operační systém a volající prohlížeč. Pokud informace také obsahují osobní údaje, je popsané zpracování založeno na našem oprávněném finančním zájmu na zpracování plateb provizí u AWIN v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Pokud si nepřejete, aby se cookies ukládaly do vašeho prohlížeče, můžete to provést nastavením příslušného prohlížeče. Ukládání souborů cookie můžete deaktivovat v příslušném prohlížeči v nabídce Nástroje / Možnosti Internetu, omezit je na určité weby nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval ihned po odeslání souboru cookie. Vezměte však na vědomí, že v tomto případě budete muset počítat s omezeným zobrazením online nabídek a omezeným vedením uživatele. Soubory cookie můžete také kdykoli smazat. V takovém případě budou informace v něm uložené z vašeho zařízení odstraněny.
Další informace o použití údajů společností AWIN naleznete v prohlášení společnosti o ochraně údajů: https://www.awin.com/de/rechtliches
Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získal GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li odvolat, použijte prosím výše uvedenou možnost, abyste vznesli námitky.

12) webové analytické služby Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Tento web používá Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google (Universal) Analytics používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) jsou obvykle přeneseny na server Google a uloženy na tomto serveru, které lze také přenést na servery společnosti Google LLC. přijďte do USA.
Tento web používá Google (Universal) Analytics pouze s příponou „_anonymizeIp ()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. Rozšíření zkrátí vaši IP adresu od společnosti Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google LLC v USA a tam zkrácena. Ve výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.
Naším jménem společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google (Universal) Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.
Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší adresy IP) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a nainstalovat:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 Jako alternativu k plug-inu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz a nastavte soubor cookie pro odhlášení, který v budoucnu zabrání službě Google Analytics shromažďovat data na tomto webu (tento soubor cookie pro odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivujte Google Analytics
Další informace o Google (Universal) Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, Google LLC. certifikován pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list
Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získal GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li odvolat, použijte prosím výše uvedenou možnost, abyste vznesli námitky.

13) Retargeting / remarketing / postoupení reklamy
Remarketing reklam Google
Náš web využívá funkce remarketingu reklam Google, tímto inzerujeme tento web ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Za tímto účelem Google nastaví v prohlížeči koncového zařízení cookie, které automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID cookie a na základě navštívených stránek. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu o optimální marketing našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 K dalšímu zpracování dat dojde, pouze pokud jste se společností Google souhlasili s tím, že vaše historie internetového prohlížeče a prohlížeče aplikací bude propojena společností Google s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity k přizpůsobení reklam, které se zobrazují na webu. Pokud jste v tomto případě přihlášeni do Googlu při návštěvě našeho webu, Google použije vaše data společně s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji Google Analytics, aby vytvořila cílové skupiny. V rámci používání remarketingu reklam Google mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijďte do USA.
Nastavení souborů cookie pro požadavky na reklamu můžete trvale deaktivovat stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Případně se můžete dozvědět více o nastavení cookies z Digital Advertising Alliance na www.aboutads.info a provést nastavení. Nakonec si můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a rozhodnout se individuálně, zda je přijmout nebo vyloučit přijetí cookies pro určité případy nebo obecně. Pokud cookies nebudou akceptovány, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. se sídlem ve Spojených státech, Google LLC. certifikován pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace a ustanovení o ochraně údajů týkající se reklamy a společnosti Google jsou k dispozici zde:
Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získal GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li odvolat, použijte prosím výše uvedenou možnost, abyste vznesli námitky.
 
Outbrain
Tento web používá technologii přesměrování společnosti Outbrain Inc., 39 W 13th Street, New York, NY 10011, USA („Outbrain“). To umožňuje návštěvníkům našich internetových stránek směřovat k jinému vlastnímu obsahu nebo obsahu třetích stran ve formě bannerů na základě jejich uživatelského chování, které pravděpodobně odpovídá příslušnému zájmu uživatele. Zobrazení tohoto obsahu je založeno na analýze předchozího chování při používání založené na souborech cookie, ale žádná osobní data nejsou uložena. Pro toto stanovení obsahu založeného na zájmech je ve vašem počítači nebo mobilním zařízení uložen soubor cookie, aby bylo možné shromažďovat pseudonymizovaná data o vašem chování při surfování a přizpůsobit tak obsah individuálně uloženým informacím.
Jsou-li shromážděné a vyhodnocené informace osobně identifikovatelné, provádí se zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zobrazování personalizovaného obsahu stránky a průzkum trhu.

Chcete-li obecně deaktivovat používání souborů cookie na vašem koncovém zařízení, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby v budoucnu nemohly být na vašem koncovém zařízení uloženy žádné soubory cookie, nebo budou již odstraněny soubory cookie. Zakázání všech souborů cookie může znamenat, že některé funkce na našem webu již nelze provádět.

Můžete také trvale vznést námitky proti nastavení souborů cookie společností Outbrain pomocí možnosti nastavit soubor cookie pro odhlášení na níže uvedené stránce: https://www.outbrain.com/de/legal/privacy
Pod určeným odkazem najdete také další informace o ochraně údajů společnosti Outbrain.
Pokud to vyžaduje zákon, máme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. získal GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Chcete-li odvolat, použijte prosím výše uvedenou možnost, abyste vznesli námitky.
14) Nástroje a další
Žádosti o inzerci práce e-mailem
 
Na našich webových stránkách v současné době zveřejňujeme volná místa v samostatné sekci, na kterou mohou zúčastněné strany zaslat e-mailem na uvedenou kontaktní adresu.
 
Aby byli uchazeči přijati do procesu podávání žádostí, musí nám poskytnout všechny osobní údaje potřebné pro řádné a informované posouzení a výběr spolu se žádostí e-mailem.
Požadované informace zahrnují obecné informace o osobě (jméno, adresa, telefon nebo možnost elektronického kontaktu), jakož i doklad o kvalifikaci požadované pro danou práci. Je-li to nutné, jsou požadovány také informace týkající se zdraví, které musí žadatel v zájmu sociální ochrany věnovat zvláštní pozornost z hlediska pracovního a sociálního práva.
 
Příslušná inzerce o zaměstnání ukazuje, které komponenty musí žádost v jednotlivých případech obsahovat, aby mohla být posouzena, a v jaké formě se tyto komponenty zasílají e-mailem.
 
Po přijetí aplikace zaslané pomocí zadané e-mailové kontaktní adresy uchováme údaje žadatele a vyhodnotíme je výhradně za účelem zpracování žádosti. Pro jakékoli dotazy, které vyvstanou v průběhu zpracování, používáme buď e-mailovou adresu, kterou žadatel uvedl ve své žádosti, nebo určené telefonní číslo.
 

Právní základ pro toto zpracování, včetně kontaktování dotazů, je v zásadě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení § 26 odst. 1 BDSG, ve kterém se proces podání žádosti považuje za zahájení pracovní smlouvy.

Pokud jsou od žadatelů požadovány zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. Údaje o zdravotním stavu, jako jsou informace o těžce zdravotně postižených), probíhá zpracování v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b. GDPR, abychom mohli vykonávat práva vyplývající z pracovního práva a zákona o sociálním zabezpečení a sociální ochraně a plnit v tomto ohledu své povinnosti.

 
Souhrnně nebo alternativně může být zpracování kategorií zvláštních údajů založeno také na čl. 9 odst. 1 písm. h GDPR, pokud se používají pro účely preventivní zdravotní péče nebo pracovního lékařství, pro hodnocení schopnosti žadatele pracovat, pro lékařskou diagnostiku, péči nebo ošetření ve zdravotnické nebo sociální oblasti nebo pro správu systémů a služeb ve zdravotnické nebo sociální oblasti koná.
 
Pokud není žadatel vybrán v průběhu výše popsaného hodnocení nebo pokud žadatel svou přihlášku stáhne brzy, budou data předaná e-mailem a veškerá elektronická korespondence včetně původního e-mailu aplikace vymazána po odpovídajícím oznámení nejpozději po 6 měsících. Tato lhůta je založena na našem oprávněném zájmu na zodpovězení případných následných otázek k žádosti a, je-li to nutné, na tom, abychom byli schopni splnit naše povinnosti poskytovat důkazy z nařízení o rovném zacházení se žadateli.

V případě úspěšné žádosti budou poskytnuté údaje zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení § 26 odst. 1 BDSG pro účely výkonu pracovního poměru.

15) Práva subjektu údajů
15.1 Příslušný zákon o ochraně údajů vám uděluje komplexní práva na ochranu údajů (práva na informace a zásahy) odpovědné osobě v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, o kterých vás dále informujeme:

Právo na informace podle článku 15 GDPR: Máte zejména právo na informace o vašich osobních údajích zpracovávaných námi, o účele zpracování, kategorií zpracovaných osobních údajů, příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánovaných Období uchovávání nebo kritéria pro stanovení doby uchovávání, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování, stížnost k orgánu dozoru, původ vašich údajů, pokud jsme je od vás nezískali, že Existuje automatizovaný rozhodovací proces, který zahrnuje profilování a případně smysluplné informace o logice a rozsahu, který ovlivňuje vás a zamýšlených účincích takového zpracování, jakož i vaše právo být informován o zárukách podle čl. 46 GDPR pro předávání I jejich údaje existují ve třetích zemích;
Právo na opravu v souladu s článkem 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů týkajících se vás a / nebo doplnění neúplných údajů, které jsme uložili;

Právo na vymazání v souladu s článkem 17 GDPR: Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo však neexistuje, zejména pokud je zpracování nezbytné pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, uplatnění nebo obranu právních nároků;

Právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 GDPR: Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je zkontrolována správnost vašich údajů, které jste zpochybnili, pokud odmítnete vymazání vašich údajů kvůli neoprávněnému zpracování údajů a místo toho Požádejte o omezení zpracování vašich údajů, pokud potřebujete svá data pro uplatnění, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, poté, co již tyto údaje nepotřebujeme po dosažení účelu, nebo pokud jste podali námitku z důvodů vaší zvláštní situace, pokud není jisté, zda naše legitimní Důvody převažují;
Právo na informace v souladu s článkem 19 GDPR: Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči odpovědné osobě, je povinen údaje opravit nebo vymazat všem příjemcům, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zveřejněny. Upozorněte na omezení zpracování, pokud to nebude možné nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné;
Právo odvolat souhlas udělený v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli s budoucím účinkem. V případě zrušení zrušíme dotyčná data okamžitě, ledaže by další zpracování mohlo být založeno na právním základě pro zpracování bez souhlasu. Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením;
Právo podat stížnost v souladu s článkem 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, zejména v případě, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky. Členský stát, kde se nacházíte, kde pracujete nebo kde se údajně jedná o porušení předpisů.

15.2 Právo na námitku

PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ NAŠE ZÁSADY ZÚČASTNĚNÝCH PRÁVNÍCH ZÁJMŮ MUSÍTE SE PRÁVO ROZDĚLIT PRO DŮVODY PRO VAŠI SITUACI.
Pokud uplatníte své právo namítat, zastavíme zpracování příslušných údajů. ZPRACOVÁNÍ JE MOŽNÉ POSKYTOVAT, POKUD MŮŽEME POSKYTOVAT POVINNÉ CHRÁNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ VYPLATÍ VAŠE ZÁJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SLOBODY NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ VEŘEJNOSTI NEBO PEDIKCE.

POKUD VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACUJÍ NÁS PRO OPERACI PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO OBJEKTOVAT KDYKOLI OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČEL TAKÉTO REKLAMY. MŮŽETE PROVÁDĚT SMLOUVU, KTERÁ SE POPISUJE.

Pokud uplatníte své právo vznést námitku, zastavíme zpracování příslušných údajů pro účely přímého marketingu.

16) Doba uchovávání osobních údajů
Délka uchovávání osobních údajů se měří na základě příslušného právního základu, účelu zpracování a - pokud je to relevantní - také na základě příslušné zákonné doby uchovávání (např. Doby uchovávání podle obchodního a daňového práva).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO, jsou tato data uložena, dokud subjekt údajů nezruší svůj souhlas.

Existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou součástí zákonných nebo podobných zákonných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jsou zpracovány, tato data budou běžně vymazána po uplynutí retenčních období, za předpokladu, že již nejsou vyžadovány ke splnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy a / nebo nemáme legitimní zájem na dalším skladování.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tato data se ukládají do doby, než subjekt údajů uplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, ledaže můžeme prokázat závažné legitimní důvody zpracování, které převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tato data se ukládají, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

Pokud není v ostatních informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 

Habischried dne 10.1.2020