Reklamační řád

Storno podmínky a formulář pro zrušení

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícím ustanovením, podle kterého jsou spotřebiteli jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze převážně přičíst jejich obchodní nebo nezávislé profesní činnosti:

A. Zásady storna
Reklamace
Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, a kteří nejsou dopravci, převzali poslední zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat (Patricia Bereni Stanek, Ortsstr. 2, 94253 Habischried, Tel .: +49 (0) 9920/1375, email: ) pomocí jasného vysvětlení (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) s informacemi o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

K dodržení lhůty pro zrušení stačí zaslat sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky zrušení
Pokud tuto smlouvu zrušíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ dodávky než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme)  nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; za tuto platbu vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující.

Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, je-li tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro kontrolu povahy, vlastností a fungování zboží.

Vyloučení nebo předčasné ukončení práva na odstoupení
Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje pro smlouvy o dodávkách zboží, které nejsou prefabrikované a pro jejichž výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které jsou jasně přizpůsobeny osobním potřebám spotřebitele.

Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje pro smlouvy o dodávce zboží, které se rychle kazí, nebo jejichž datum expirace by bylo rychle překročeno.

Obecné informace
Vyhněte se poškození a kontaminaci zboží. Pokud je to možné, zašlete nám zboží zpět v původním obalu se všemi doplňky a všemi komponenty balení. V případě potřeby použijte vnější ochranný obal. Pokud již nemáte originální obal, zajistěte vhodnou ochranu proti poškození při přepravě vhodným obalem.
Pokud je to možné, neposílejte prosím zboží zpět k nám.
Upozorňujeme, že výše uvedené odstavce 1–2 nejsou předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
B. Formulář pro výběr
Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

na

Patricia Bereni Stanek
Ortsstr. 2
94253 Bischofsmais - Habischried
Deutschland
Fax: +49 (0)99 20/13 75
E-Mail: patriciabereni@seznam.cz

Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno (*) ____________ / přijato dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírové oznámení)

_________________________
datum

(*) Nehodící se škrtněte